Jak osiągnąć niezależność ekonomiczną?

Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że niezależność ekonomiczna jest w dzisiejszych realiach rzeczą, której wartości po prostu nie sposób przecenić. Wiemy przecież doskonale, jak niestabilna pomimo wszystkich pozorów jest aktualna sytuacja ekonomiczna, zarówno jeśli chodzi o cały świat, jak i nasz kraj. Wystarczy jeden poważniejszy kryzys na przykład w Chinach, i cała światowa gospodarka z dnia na dzień może znaleźć się w stanie głębokiej zapaści, która po pewnym czasie przejdzie w wieloletnią, dotkliwą i pogłębiającą się recesję. Ktoś może powiedzieć, że tego rodzaju „katastroficzne“ scenariusze są domeną tych osób, które mają zwyczaj wszystko widzieć w czarnych barwach. Niestety, niedawna historia światowej ekonomii poucza nas dobitnie, że żyjemy w czasach niepewnych i przez to niepezpiecznych. Pojawia się więc pytanie, w jaki sposób możemy zabezpieczyć siebie oraz swój szeroko rozumiany dobrobyt na wypadek jakiegoś poważniejszego kryzysu w światowej ekomonii. Innymi słowy jest pytanie o to, w jaki sposób może zostać zachowana nasza niezależność finansowa.

Najbardziej popularną odpowiedzią, jaka pojawia się przy okazji tego rodzaju tematów, jest kwestia inwestowania w złoto. Oczywiście, trudno przeczyć temu, że złoto jest dobrą formą ochrony kapitału, jakkolwiek nie powinniśmy oczekiwać, że razem z tąpnięciem w gospodarce złoto gwałtownie zyska na wartości-niedawna historia uczy, że dzieje się wręcz przeciwnie.
Kolejną interesującą i niewątpliwie wartą rozważenia możliwością ochrony swojego kapitału, a więc także swojej niezależności finansowej, są inwestycje w waluty krajów o silnych, autonomicznych gospodarkach, które w niewielkim stopniu są podatne na sytuację ekonomiczną w skali globalnej. Do niedawna głowną spośród takich „bezpiecznych przystanii“ była oczywiście Szwajcaria, jednak różnego rodzaju zawirowania i komplikacje, jakie pojawiły się na przestrzeni ostatnich lat, stawiają status tego kraju pod pewnym znakiem zapytania. Wydaje się, że na chwilę obecną za takie bezpieczne przystanie można uznać przede wszystkim Norwegię oraz Kanadę: gospodarki tych krajów są w wysokim stopniu uzależnione od ropy naftowej, a więc surowca równie „solidnego“, jak wspominane złoto.

 

Post Author: admin

Dodaj komentarz