Jak pomóc alkoholikowi w walce z nałogiem?

Alkoholizm jest chorobą wyniszczającą organizm pijącego zarówno pod względem fizycznym, psychicznym, jak i intelektualnym. Niszcząc komórki nerwowe, może mieć wpływ nawet na zmianę osobowości uzależnionego. Wszystko to niezwykle negatywnie odbija się również na jego otoczeniu, głównie na rodzinie i przyjaciołach. Nie dziwi zatem, że osobami, które najczęściej odpowiadają za nakłonienie alkoholika do leczenia, są właśnie najbliżsi. Niestety, w wielu przypadkach przekonanie chorego do tego, że potrzebuje pomocy, jest niezwykle trudne. Co więc można zrobić, by pomóc uzależnionemu?

Uświadomienie problemu
Żeby rozpocząć walkę z chorobą alkoholową, najpierw trzeba być świadomym, że taki problem w ogóle istnieje. Często okazuje się jednak, że nie tylko sam pijący stale się okłamuje. Wielokrotnie robią  to także współmałżonkowie, dzieci, dalsza rodzina i znajomi. Widząc, że ktoś z bliskich zbyt często sięga po napoje wyskokowe lub spożywa je w zbyt dużych ilościach, trzeba szczerze przyznać przed samym sobą, że ma się do czynienia z alkoholikiem. Nie wolno próbować go usprawiedliwiać przed sobą ani przed innymi. Można próbować rozmów, lecz tylko pod warunkiem, że uzależniony będzie akurat trzeźwy. Próby zmuszenia do odwyku często okazują się nieskuteczne. Niektórzy alkoholicy decydują się na terapię tylko dla spokoju, a później wracają do nałogu lub przerywają leczenie. Można szukać wsparcia u specjalisty, który pomoże znaleźć sposób na skłonienie chorego do odwyku. Niestety, w wielu przypadkach okazuje się, że alkoholik musi sięgnąć dna, by dostrzec potrzebę terapii.

Wsparcie w leczeniu
Leczenie alkoholizmu może odbywać się w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym. Znacznie lepsze efekty uzyskuje się w tej drugiej sytuacji. Poza tym jest to opcja bezpieczniejsza. W klinice odwykowej, jak np. NZOZ Medox – leczenie choroby alkoholowej przebiega dużo sprawniej i jest na bieżąco kontrolowane. Pozwala to na szybkie reakcje specjalistów i dokładniejsze dostosowanie leków oraz technik terapeutycznych do zmieniającego się stanu leczonej osoby. Większość ośrodków chętnie uzupełnia terapię indywidualną alkoholików o terapię rodzinną, która jest dodatkową motywacją i pomaga naprawiać szkody, których uzależnienie dokonało w całej rodzinie. Chcąc wspierać bliską osobę, warto pozostawać w kontakcie z ośrodkiem, śledzić postępy w leczeniu i brać udział w spotkaniach organizowanych dla rodzin.

Wsparcie po leczeniu
Alkoholik zawsze pozostaje alkoholikiem, może jedynie stać się niepijącym – to stwierdzenie jest powtarzane przez terapeutów, jak i samych pacjentów. To właśnie dlatego wsparcie najbliższych ma tak duże znaczenie po zakończeniu terapii. Aby osoba, która pokonała uzależnienie, nie wróciła do picia, potrzebuje stałego poczucia sensu w życiu. Dobrze, aby czuła się ważna i potrzebna. Musi też wiedzieć, że w razie problemów, nie zostanie sama. Statystyki jednoznacznie potwierdzają, że ludzie mający oparcie po zakończeniu terapii, rzadziej wracają do nałogu.

Post Author: admin

Dodaj komentarz