Schizofrenia a parafrenia – podstawowe różnice

Schizofrenia i parafrenia to jedne z najcięższych chorób psychicznych. Ich przebieg jest zwykle gwałtowny i trudny zarówno dla samego chorego, jak również dla jego otoczenia. Mimo podobnych objawów, jednostki te jednak różnią się od siebie, dlatego zajmują inną pozycję w międzynarodowych klasyfikacjach chorób psychicznych. Jak można je rozróżnić i jak się je leczy?

Schizofrenia  podstawowe informacje
Najprostszą charakterystyką schizofrenii jest uznanie jej za błędne postrzeganie rzeczywistości, któremu towarzyszyć mogą omamy, halucynacje i inne urojenia. Może objawiać się stopniowo, rozwijając się przez kilka miesięcy lub dłużej, bądź też zaatakować gwałtownie, nie pozostawiając większych wątpliwości diagnostycznych. W zaostrzonych epizodach schizofrenicy doznają omamów i halucynacji różnego typu. Towarzyszą im stany paranoiczne oraz paranoidalne. Mogą zachowywać się irracjonalnie, zatracając kontakt z rzeczywistością i tracąc wyróżniające ich dotąd cechy osobowości.

Parafrenia – podstawowe informacje
Parafrenia to zespół urojeń, przyjmujących formę pośrednią między urojeniami paranoicznymi a paranoidalnymi. Dzieli się na parafrenię młodzieńczą i starczą. Występujące przy niej urojenia charakteryzują się sporym usystematyzowaniem. Ma szereg cech zbieżnych ze schizofrenią, jednak eksperci dostrzegają jej odrębność. Parafrenia została dotychczas zbadana w mniejszym stopniu niż schizofrenia. Choć parafrenię odróżnia się od schizofrenii, to jednak nie przypisano jej osobnej pozycji w klasyfikacjach chorób – zaliczana jest po prostu do zaburzeń urojeniowych i psychotycznych.

Schizofrenia i parafrenia – różnice
Dla zwykłego człowieka schizofrenia i parafrenia są do siebie niezwykle podobne. Specjaliści zauważają jednak, że parafrenia nie wiąże się z rozszczepieniem osobowości ani życia emocjonalnego. Poza tym przy parafrenii, mimo mogących występować omamów, nie pojawiają się halucynacje wzrokowe. Ponadto może ona występować także w późniejszym wieku, podczas gdy schizofrenia ujawnia się zwykle max. do 35. roku życia.

Schizofrenia i parafrenie – leczenie
Do diagnoza schizofrenii i parafrenii niezbędne jest dokładne badanie psychiatryczne, opierające się o rozmowę z lekarzem i testy diagnostyczne. Samo leczenie wymaga zastosowania farmakoterapii, w której najważniejszą rolę pełnią środki przeciwpsychotyczne. Znaczenie ma również sama psychoterapia, której jednym z zadań jest psychoedukacja i pomoc pacjentowi w pogodzeniu się z chorobą oraz nauka rozpoznawania jej objawów oraz reakcji na zbliżające się nawroty.

Post Author: admin

Dodaj komentarz