Enkonder – urządzenie mierzące ruch obrotowy

Obecnie w przemyśle enkodery coraz częściej pojawiają się w rozmaitych aplikacjach, liniach produkcyjnych czy maszynach. Ich obszerna sfera funkcjonalności w połączeniu z wykonaniem z dobrej jakości tworzyw sprawia, że enkodery mogą działać nawet w niekorzystnych warunkach, takich jak na przykład zawilgocenia czy wstrząsy.

Czym są enkodery?

Enkodery to mechanizmy za pomocą których ruch obrotowy przekształca się w sygnały elektryczne umożliwiające określenie dokładnej pozycji kątowej, ilości obrotów czy przesunięcia. Narzędzie daje możliwość dokładnego pomiaru położenia kątowego detalu znajdującego się w ruchu jego kierunku. Zmierzoną wartość wyraża się w jednostkach ilości impulsów na obrót. Enkodery dzielimy na inkrementalne oraz absolutne.

Zasada działania i zastosowanie enkoderów inkrementalnych

Działanie enkoderów inkrementalnych Kubler polega na wytwarzaniu się sygnału wyjściowego poprzez układ optyczny. Pomiar polega na zliczeniu kresek znajdujących się na obracającej się tarczy, która umieszczona jest pomiędzy źródłem światła, a fototranzystorem. Kiedy światło wyceluje w przezroczysty prążek, sygnał obrabiany jest przez układ elektroniczny i powstaje sygnał prostokątny. Celem enkoderów inkrementalnych jest zachowanie jak najmniejszych wymiarów urządzenia przy jednocześnie osiągnięciu jak największej liczby działek na obrót. Enkoder zamieszczany jest bezpośrednio na silniku, współprzemieszczającym się kole czy osi. Swoje zastosowanie znajdują w procesach automatyzacji fabryk czy logistyki.

Zasada działania i zastosowanie enkoderów absolutnych

Enkoder absolutny odczytując kod cyfrowy z tarczy określa jego pozycję na osi. Generuje on na wyjściu sygnał kodowy, gdzie każdemu położeniu odpowiada przypisany z góry kod. Stosowane typy kodów to kody dwójkowe oraz kody Gray’a. Występują dwa rodzaje enkoderów absolutnych, a mianowicie jednoobrotowe i wieloobrotowe. W porównaniu do enkoderów inkrementalnych dąży się do zachowania jak najmniejszych gabarytów. Rożnica polega na tym, że przy spełnieniu wspólnego warunku w enkoderach absolutnych dąży się przede wszystkim do osiągnięcia jak najwyższej prędkości transmisji danych oraz zwiększenia rozdzielczości. Dostępne wersje enkoderów absolutnych to optyczna i magnetyczna. W szczególności wersja magnetyczna coraz częściej znajduje swoje zastosowanie w miejscach o dość trudnych warunkach. Zastąpienie optycznego elementu pomiarowego namagnesowaną tarczą sprawia, że urządzenie odporne jest na wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Znacząco wpływa to na jego funkcjonalność.

Post Author: admin