Projektowanie maszyn – czym jest ten proces twórczy

projektowanie maszyn

Projektowanie maszyn – czym jest ten proces twórczy

Projektowanie ­ to dodawanie pewnych funkcji do stanu pierwotnego. Każda maszyn, aby prawidłowo funkcjonowała i efektywnie spełniała swoje zadania musi być wcześniej szczegółowo zaprojektowana przez wykwalifikowanych pracowników. 

Współczesne narzędzia projektowania:

 • ­ systemy obliczeniowe,
 • symulacje,
 • programy graficzne,
 • biblioteki typowych elementów konstrukcji,
 • programy do kosztorysowania,
 • bazy danych typowych rozwiązań.

Cechy prawidłowego projektu:

 • użyteczność,
 • niezawodność,
 • funkcjonalność,
 • energooszczędność (nie może być kosztem innych funkcji),
 • nieszkodliwość dla środowiska,
 • estetyka,
 • koszt,
 • modułowość (ważne z punktu widzenia montażu),
 • uniwersalność,
 • poziom automatyzacji (odwrotnie proporcjonalne z uniwersalnością),
 • technologiczność ­ zespół cech konstrukcji umożliwiający zastosowanie technologii przy najniższym koszcie).

Celem projektowania maszyn jest uzyskanie najlepszego rezultatu w danych warunkach i dla określonej funkcji celu. Jest to bardzo skompilowany proces.

Jak przebiega projektowanie maszyn produkcyjnych?

Zasady konstrukcji maszyny:

 • zasada optymalnego tworzywa ­ materiały muszą spełniać określone funkcje, lecz nie mogą być kosztowne lub nie mogą mieć cech negatywnie wpływających na poniższe zasady,
 • zasada optymalnej sprawności,
 • zasada optymalnej sztywności,
 • zasada optymalnej stateczności ­ wiąże się z odpowiednim, bezpiecznym położeniem środka masy,
 • zasada optymalnych stosunków wielkości związanych ­ wielkościami związanymi nazwane są wartości liczbowe cech konstrukcyjnych posiadających te właściwości, że wielkość jednej cechy wpływa na wielkość drugiej,
 • zasada optymalnego kosztu ­ możliwie niski, ale nie ze szkodą dla wyżej wymienionych funkcji, związany z etyką inżynierską.

Dokumentacja konstrukcyjna:

Każdy projekt maszyny musi składać się z dokumentacji konstrukcyjnej w skład, której wchodzi:

 • rysunek konstrukcyjny (lub rysunek wykonawczy) ­ podstawowe źródło informacji, na podstawie której ma być wykonana część maszynowa, może to być rysunek półwyrobu lub części gotowej,
 • rysunek złożeniowy ­ przedstawia całość mechanizmu, aparatu, maszyny czy innego urządzenia, albo jeden ze składowych zespołów w stanie zmontowanym, rysunki złożeniowe, na których są podane wymiary, tolerancje itd wszystkich części składowych, a więc rysunki które są jednocześnie złożeniowymi i wykonawczymi to np. rysunki zestawieniowe,
 • rysunki zespołów ­ (integralne części np. złożeniowego) rysunek jednego z zespołów należącego do wyrobu,
 • schemat kinematyczny ­ pokazuje powiązania, węzły ruchowe w danej maszynie, urządzeniu, za pomocą symboli pokazuje istotę działania maszyny lub urządzenia,
 • wyniki obliczeń ­ jako element uzupełniający,
 • rysunek elementu,
 • rysunek zestawienia,
 • rysunek urządzenia lub maszyny,
 • model,
 • prototyp.

Przed przystąpieniem do wytworzenia danej maszyny technolog musi znać:

 • ­ cechy konstrukcji,
 • użyteczność danej maszyny,
 • przeznaczenie tworzonej maszyny,
 • kulturę techniczną,
 • koszty w jakich ma się zmieścić,
 • uwarunkowania prawne,
 • wielkość produkcji,
 • wyposażenie zakładu.

Polecamy: http://comatic.pl/projektowanie-i-budowa-maszyn/

Post Author: admin